top of page

,,Človek je bitje, ki vedno odloča. In o čem odloča? O tem, kaj bo v naslednjem trenutku.'' 

– Viktor Frankl –

Študij logoterapije je namenjen kandidatom, ki želijo:

 • pridobiti kakovostno strokovno izobrazbo za izvajanje psihoterapevtske dejavnosti in svetovanja po standardih Evropske zveze za psihoterapijo,

 • z znanjem in izkušnjo logoterapije nadgraditi kakovost svojega dela na primarnih področjih svojega delovanja,

 • z znanjem in izkušnjo logoterapije nadgraditi celosten osebni razvoj.

 

Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje za vpis v študij logoterapije.

Študij poteka v zaprti skupini enkrat mesečno od oktobra do junija ob koncu tedna (petek popoldan, sobota, vsak modul obsega 15 kontaktnih andragoških ur). Študentje so dolžni zagotoviti 80 % navzočnosti na temeljnih in obveznih logoterapevtskih seminarjih, prebrati in preštudirati predpisano strokovno literaturo, v vsakem semestru napisati seminarsko nalogo ter narediti izpite.

Razvojni in izbirni logoterapevtski moduli potekajo med tednom (dva popoldneva, vsak modul obsega 10 kontaktnih andragoških ur), v module se lahko poleg študentov vpišejo tudi drugi kandidati, ki jih zanima vsebina modula.

 

Termini izobraževanja za tekoče akademsko leto so objavljeni na spletni strani Inštituta za logoterapijo v zavihku Koledar izobraževanj.

Kandidati, ki želijo pridobiti naziv logoterapevt po standardih Evropske zveza za psihoterapijo, se lahko vpišejo na študij, če: 

 • so zaključili študij (univerzitetni ali 2. stopnja bolonjskega študija) humanistične, zdravstvene ali družboslovne smeri: psihologi, zdravniki, socialni delavci, socialni pedagogi, teologi, učitelji, specialni pedagogi in sorodni študiji;

 • demonstrirajo znanje angleškega oz. drugega tujega jezika; 

 • opravijo uvodni intervju, na katerem se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;

 • izpolnijo prijavnico za študij ter napišejo motivacijsko pismo;

 • se udeležijo uvodnega modula;

 • se včlanijo v Društvo Logos.

 

Kandidati, ki želijo nadgraditi svoje poklicno ali prostovoljsko znanje za delo z ljudmi in za ljudi, se lahko vpišejo na študij, če: 

 • imajo ustrezno izobrazbo, ki jim omogoča kakovostno opravljati svoj poklic, 

 • opravijo uvodni intervju, na katerem se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;

 • izpolnijo prijavnico na študij ter napišejo motivacijsko pismo;

 • se udeležijo uvodnega vikend seminarja.

 

Kandidati, ki želijo nadgraditi celostni osebni razvoj, se lahko vpišejo na študij, če: 

 • opravijo uvodni intervju, na katerem se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;

 • izpolnijo prijavnico.

 

Na  začetku vsakega akademskega leta skleneta edukant in izvajalec izobraževanja pogodbo, v kateri so opredeljene pravice in obveznosti obeh partnerjev.

Študenti aktivno sodelujejo v učnem procesu ter izpolnjujejo za vsako leto predvidene študijske obveznosti.

 

Kandidati, ki želijo po zaključku štiriletnega študija pridobiti evropsko diplomo iz psihoterapije, bodo v procesu študija osvojili naslednja znanja in veščine:

 1. Teorija logoterapije (predavanja, seminarji, vaje) - 650 ur;

 2. Logoterapevtska klinična in preventivna praksa -  300 ur;

 3. Supervizija (individualna in skupinska) - 150 ur;

 4. Skupinska in individualna logoterapevtska izkušnja: 250 ur.

 

Študentje bodo pred začetkom študija seznanjeni z vsemi študijskimi obveznostmi, kot npr. branje literature, priprava in predstavitev seminarskih nalog, priprava zaključnih nalog itd. ter drugimi obveznostmi, kot npr. opravljanje psihosocialne prakse, psihoterapevtske prakse in podobno.

bottom of page