top of page

METODE DELA

Kakovost izobraževanja zagotavlja Inštitut za logoterapijo z uporabo naslednjih učnih metod in strategij:

 • predavanja in posredovanje teorije,

 • diskusija,

 • delo v skupinah,

 • supervizirano psihoterapevtsko delo,

 • skupinski proces,

 • supervizija v živo,

 • individualni študij,

 • diskusijske skupine edukantov (intervizija, priprava predstavitev, študij literature …),

 • delo s klienti,

 • logoterapevtska preventivna praksa,

 • supervizija,

 • osebna terapija,

 • logoterapevtski intenzivi,

 • študij in branje logoterapevtske in druge literature.

bottom of page