top of page

CENIK

ŠOLNINA

1. letnik (10 temeljnih, 2 razvojna in 2 izbirna modula)

2. letnik (10 temeljnih, 2 razvojna in 2 izbirna modula)

3. letnik (10 temeljnih, 2 razvojna in 2 izbirna modula)

4. letnik (10 temeljnih, 2 razvojna in 2 izbirna modula)

3000,00 €

3000,00 €

3000,00 €

3000,00 €

DRUGI PRISPEVKI ZA ŠTUDENTE LOGOTERAPIJE

Vpis in uvodni razgovor (1. letnik)

Potrdilo o opravljenih obveznostih, vpis v nov letnik

Izdaja zaključne diplome

120,00 €

120,00 €

200,00 €

CENE MODULOV ZA DRUGE ZAINTERESIRANE SLUŠATELJE

Temeljni modul

Razvojni modul

Izbirni modul

1.050,00 €

259,00 €

259,00 €

V šolnino posameznega letnika je vključeno:

  • 2 temeljna modula,

  • 2 razvojna modula,

  • izbrana logoterapevtska literatura.

 

V šolnino posameznega letnika ni vključeno:

  • ure osebne terapevtske izkušnje pri učnih terapevtih in individualne supervizije,

  • kotizacije za kongrese in simpozije (npr. SKZP kongres, logoterapevtski simpoziji, kongresi v tujini itd.).

Izbirne module razpisujeta matična inštituta ustanovitelja Inštituta za logoterapijo, Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje.

 

Izvajalec izobraževanja si pridržuje pravico do spremembe cenika izobraževanja.

bottom of page