top of page

PRIDOBLJENI NAZIV

Študenti, ki zaključijo štiriletni specialistični študij logoterapije, dobijo diplomo z nazivom logoterapevt / logoterapevtka. Na podlagi te diplome in potrdila Inštituta za logoterapijo o zaključenem študiju logoterapije ter drugih zahtevanih obveznostih lahko študenti pridobijo Evropsko in slovensko diplomo iz psihoterapije (EDP). Več o pogojih za pridobitev EDP in SDP si lahko preberete na spletni strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo - SKZP. Udeleženci so po zaključku izobraževanja usposobljeni za logoterapevtsko svetovanje in psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami oz. za uporabo logoterapevtskih metod dela na primarnih strokovnih in poklicnih področjih svojega delovanja in osebnostnega razvoja.

 

Drugi kandidati, ki zaključijo posamezne obvezne in izbirne module in niso vpisani v študij logoterapije, dobijo po vsakem opravljenem predmetu teoretičnih modulov potrdilo s specificiranimi podatki o obsegu modula, vsebini, opravljenih obveznostih in nosilcu izobraževanja.

bottom of page