top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJE PODATKOV

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Inštitut za logoterapijo zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti Inštituta Stopinje.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Inštitut za logoterapijo
Resljeva ulica 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 731 115
e-mail: info@logoterapija.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine Inštituta za logoterapijo (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte Inštituta za logoterapijo), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo na spletni strani Inštituta za logoterapijo. Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in potrditvijo posredujete Inštitutu za logoterapijo  naslednje kontaktne podatke:

ime

priimek

podjetje, v katerem ste zaposleni

e-poštni naslov

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije, potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov Inštituta za logoterapijo, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov Inštituta za logoterapijo.

Inštituta za logoterapijo spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Inštituta za logoterapijo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Inštitut za logoterapijo, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Inštitut za logoterapijo ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale produkte Inštituta za logoterapijo, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Inštituta za logoterapijo na spletni naročilnici ali na povezavi »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava« kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Inštituta za logoterapijo oz. preko elektronske pošte na naslov: info@logoterapija.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Inštituta za logoterapijo (e-novicah, dogodkih, publikacijah in ostale produktih Inštituta za logoterapijo). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@Stopinje.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana (telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

bottom of page