top of page

POGOJI ZA VPIS

Kandidati, ki želijo pridobiti naziv logoterapevt po standardih Evropske zveza za psihoterapijo, se lahko vpišejo na študij, če: 

 • so zaključili študij (univerzitetni ali 2. stopnja bolonjskega študija) humanistične, zdravstvene ali družboslovne smeri: psihologi, zdravniki, socialni delavci, socialni pedagogi, teologi, učitelji, specialni pedagogi in sorodni študiji;

 • demonstrirajo znanje angleškega oz. drugega tujega jezika; 

 • opravijo uvodni intervju, na katerem se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;

 • izpolnijo prijavnico za študij ter napišejo motivacijsko pismo;

 • se udeležijo uvodnega modula;

 • se včlanijo v Društvo Logos.

 

Kandidati, ki želijo nadgraditi svoje poklicno ali prostovoljsko znanje za delo z ljudmi in za ljudi, se lahko vpišejo na študij, če: 

 • imajo ustrezno izobrazbo, ki jim omogoča kakovostno opravljati svoj poklic, 

 • opravijo uvodni intervju, na katerem se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;

 • izpolnijo prijavnico na študij ter napišejo motivacijsko pismo;

 • se udeležijo uvodnega vikend seminarja.

 

Kandidati, ki želijo nadgraditi celostni osebni razvoj, se lahko vpišejo na študij, če: 

 • opravijo uvodni intervju, na katerem se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;

 • izpolnijo prijavnico.

 

Na  začetku vsakega akademskega leta skleneta edukant in izvajalec izobraževanja pogodbo, v kateri so opredeljene pravice in obveznosti obeh partnerjev.

bottom of page