top of page

PREVERJANJE ZNANJA

Rezultati študijskega procesa se preverjajo kontinuirano s pisnimi izpiti in seminarskimi nalogami ter zaključno diplomo, ki je sestavljena iz pisnega in ustnega dela izpita.

bottom of page