top of page

UČNI NAČRT

Program specialističnega izobraževanja iz  logoterapije  je usklajen s standardi Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in temelji na štirih stebrih:

 1. Logoteorija: najmanj 650 ur

 2. Logoterapevtska klinična in preventivna praksa: najmanj 300 ur

 3. Supervizija (individualna in skupinska): najmanj 150 ur

 4. Skupinska in osebna logoterapevtska izkušnja: najmanj 250 ur

Vsebina študija po semestrih

   I. LETNIK

1. semester: Antropološke osnove logoterapije

Prvi semester obravnava večdimenzionalno podobo človeka z njegovim specifičnim človeškim bitkom.

Uvodni modul:

   Logoterapija, njene možnosti in meje

Temeljni logoterapevtski moduli:

 1. Osnovna tridimenzionalna antropologija v logoterapiji

 2. Sožitje med ljudmi in z naravo

 3. Razvojna razsežnost posameznika, družine, skupin in skupnosti

 4. Nekatere človeške zmožnosti, ki so pomembne za iskanje in uresničevanje smisla 

 5. Temna stran človeka ter človek kot nedojemljiva osebna in vrstna skrivnost

Razvojni modul:

   Antropološko delo Antona Trstenjaka

2. semester: Logoterapija kot preventiva

Logoterapija pri razvoju zdrave osebnosti in sožitja ter preprečevanju kriznih situacij.

Temeljni logoterapevtski moduli:

 1. Preventiva v okviru celotnega dela z ljudmi in za ljudi

 2. Skupinsko socialno učenje

 3. Družina, druge skupine in skupnosti kot socialne mreže za celostni razvoj

 4. Preventivne in vzgojne metode

 5. Osebni in poklicni razvoj pri delu z ljudmi in za ljudi

Razvojni modul:

   Vodenje logoterapevtskega pogovora

   II. LETNIK

3. semester: Logoterapija in krepitev duševnega zdravja

Diagnostika za prepoznavanje in metode za spreminjanje napačnih vedenjskih vzorcev.

Temeljni logoterapevtski moduli:

 1. Temeljni koncepti psihoterapevtske znanosti

 2. Terapevtski odnos v logoterapiji

 3. Diferencialna psihopatologija

 4. Načrtovanje psihoterapije in prognostika v logoterapiji

 5. Metode, tehnike in načini obravnave v logoterapiji

Razvojni logoterapevtski modul:

   Preprečevanje in reševanje sporov z vnaprejšnjim vložkom I.

4. semester: Kljubovalna moč duha v trpljenju in udobju

Prepoznavanje smisla ob neozdravljivih boleznih, težkih življenjskih udarcih ter v različnih oblikah velikega blagostanja.

Temeljni logoterapevtski moduli:

 1. Homo Patiens - trpeči človek

 2. Bolečina, krivda, smrt

 3. Zmota 

 4. Logoterapevtsko spremljanje trpečega človeka

 5. Poklicna higiena pri delu s trpečimi ljudmi

Razvojni logoterapevtski modul:

   Razvoj v krizah in blaginji

 III. LETNIK

 

5. in 6. semester: Supervizija

Tretji letnik študija je namenjen superviziranju prakse na področju psihosihoterapije in preventive. Program obsega 300 ur psihoterapevtske ali preventivne prakse, 150 ur supervizij in štiri teoretične module. 

 

Temeljna logoterapevtska modula:

 1. Psihoterapevtska praksa in supervizija (kandidati za psihoterapevte)

 2. Preventivna praksa in supervizija (kandidati za poglobitev poklicnih kompetenc in osebni razvoj)

 

Razvojna modula:

   Staranje in logoterapija

   Metodika svetovalnega in terapevtskega dela z ljudmi

 IV. LETNIK

 

7. in 8. semester: Osebna in skupinska logoterapevtska izkušnja

Osebna logoterapevtska izkušnja je vrh usposabljanja, ki ga logoterapija lahko danes nudi za lažje in boljše delo z ljudmi in za ljudi ter za osebnostni razvoj in razvoj sožitja. Program obsega 100 ur skupinske in 150 ur individualne osebne izkušnje..

Temeljni logoterapevtski modul:

 1. Osebna in skupinska logoterapevtska izkušnja

 

Razvojna modula:

   Zasvojenosti in omamljanje z vidika logoterapije

   Obravnava družine v logoterapiji

Izbirni moduli​​

V času štiriletnega študija so študenti logoterapije dolžni opraviti osem izbirnih modulov. Izbirne module bosta izvajala ustanoviteljev Inštituta za logoterapijo, Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje. Vsak semester bosta razpisana vsaj dva izbirna modula. 

 

Seznam izbirnih modulov:

 1. Življenje in delo Viktorja E. Frankla

 2. Antropologija Antona Trstenjaka

 3. Veselje v življenju in sožitju

 4. Logoterapija in čuječnost

 5. Na smislu utemeljeno vodenje

 6. Logoterapija in psihosomatika

 7. Logoterapija in delo z ranljivimi skupinami in posamezniki

 8. Biblioterapija in biblioedukacija

 9. Preprečevanje in reševanje sporov z vnaprejšnjim vložkom II

 10. Logoterapija in telo

 11. Logoterapija in umetnost

 12. Logoterapija in mediacija

 13. Samopomoč in solidarnost

 14. Logoterapija in delo z mladostniki

 15. Koristna in škodljiva pomoč

 16. Sodobno prostovoljstvo v skupnosti

 17. Logoterapija in psihodrama

 18. Slovenski kongres psihoterapije (SKZP)

 19. Logoterapevtski simpozij (Društvo Logos)

Izvajalec izobraževanja si pridržuje pravico do spremembe naslovov, vsebine in časovne razporeditve predmetov učnega načrta. Študentje bodo o morebitnih spremembah programa obveščeni ob začetku vsakega študijskega leta.

bottom of page