top of page

UČITELJI

PREDSTOJNIK ŠTUDIJA

   Prof. dr. Jože Ramovš

VODITELJ ŠTUDIJA

   Mag. Martin Lisec

PROGRAMSKI SVET ŠTUDIJA

 1. Dr. Jože Ramovš, antropolog in logoterapevt,

 2. Dr.  Borut Škodlar, spec. psihiatrije, logoterapevt in psihoanalitik,

 3. Mag. Martin Lisec, logoterapevt,

 4. Slobodan Vujasinović, dr. med., spec. dermatologije, logoterapevt,

 5. Barbara Pahljina, dr. med., spec. druž. med., logoterapevtka

 6. David Srakar, logoterapevt,

 7. Alenka Vujkovac, logoterapevtka,

 8. Polonca Teršek, logoterapevtka,

 9. Mirko Nidorfer, logoterapevt

IZVAJALCI TEMELJNIH MODULOV (LOGOTEORIJA, 1. in 2. letnik)

 1. Prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in logoterapevt,

 2. Prof. dr. Borut Škodlar, spec. psihiatrije, psihoterapevt psihoanalitik in logoterapevt,

 3. Mag. Martin lisec, logoterapevt,

 4. David Srakar, logoterapevt.

IZVAJALCI RAZVOJNIH IN IZBIRNIH MODULOV

 1. Mag. Ksenija Ramovš, univ. dipl. soc. delavka in sociologinja, psihodramska terapevtka,

 2. Dr.  Aleksander Bathyany, logoterapevt (Viktor Frankl Inštitut, Dunaj)

 3. Dr. Jože Ramovš, logoterapevt,

 4. Mag. Martin Lisec, logoterapevt,

 5. Slobodan Vujasinović, dr. spec. dermatologije, logoterapevt,

 6. David Srakar, logoterapevt,

 7. Darja Kalamar Frece, logoterapevtka,

 8. Alenka Lin Vrbančič Simonič, logoterapevtka,

 9. Polonca Teršek, logoterapevtka,

 10. Mirko Nidorfer, logoterapevt.

SUPERVIZORKA (3. letnik)

   Barbara Pahljina, dr. med., spec. druž. med., logoterapevtka

VODITELJICA SKUPINSKE IZKUŠNJE (4. letnik)

   Alenka Vujkovac, logoterapevtka.

UČNI TERAPEVTI

 1. Tamara Andrašič, logoterapevtka,

 2. Darja Kalamar Frece, logoterapevtka,

 3. Darka Lapajne, logoterapevtka,

 4. Darja Poljanec, logoterapevtka,

 5. Polonca Teršek, logoterapevtka,

 6. Alenka Vujkovac, logoterapevtka,

 7. Emilij Snoj, logoterapevtka.

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE 

 1. Mirko Nidorfer, logoterapevt;

 2. Barbara Žnideršič, specializantka logoterapije;

 3. Tomaž Dietinger, specializant logoterapije.

Poleg navedenih učiteljev bodo v programu izobraževanja sodelovali tudi predavatelji iz Slovenije in tujine.

bottom of page