top of page

MODULARNI ŠTUDIJ

Modularni študij predstavlja optimalno možnost za skupno izobraževanje vseh treh zainteresiranih skupin za študij logoterapije in za razvojno usmerjenost študija na Inštitutu za logoterapijo (pa tudi na obeh matičnih Inštitutih, IAT in Stopnje). Modularni študij je po bolonjski reformi dobro sprejeta in uveljavljena praksa, ki omogoča kakovost, razvoj in sodelovanje več izobraževalnih ustanov pri istem študiju.

Štiriletni študij za poklic logoterapevta sestavljajo tri vrste modulov. Prva dva letnika je (poleg nekaj prakse in izkušnje) študijski program sestavljen naslednjih iz treh vrst modulov.

1.     Temeljni modul za vsak semester, ki obsega temeljna in klasična znanja iz logoterapije. Skupaj so 4 osnovni moduli, ki se razpisujejo po vrstnem redu drug za drugim (1. antropološki, 2. preventivno-vzgojni, 3. terapevtski, 4. kljubovalna moč duha). Opravljene obveznosti iz prejšnjega modula so pogoj za vpis v naslednjega. Vsak od njih traja pet vikendov po 15 ur (70 ur), to je 70 % študija v vsakem od prvih štirih semestrov.

2.    Razvojni modul je prav tako obvezen kakor osnovni, ker obravnava eno od bistvenih (ne pa klasičnih) in razvojno naravnanih logoterapevtskih učnih vsebin. Traja dva dni, to je 10 ur ali 15 % študija v vsakem semestru. Skupaj je osem razvojnih modulov za štiri leta študija, v vsakem semestru je razpisan najmanj eden, po možnosti tisti, ki je najbolj soroden vsebini osnovnega modula. Študent logoterapije lahko opravi posamezni razvojni modul kadarkoli med študijem, ko je le-ta na voljo, za prehod v naslednji semester ali letnik je obvezno, da ima opravljen v vsakem semestru en razvojni in en izbirni modul (to je 100 % semestrskih obveznosti).

3.    Izbirni moduli tvorijo skozi vse letnike 15 % študija. Sestavljeni so iz logoterapevtskih in sorodnih učnih vsebin. Vsak izbirni modul traja praviloma dva dni, to je 10 ur (kar pomeni 15 % študijskih obveznosti v vsakem od osmih semestrov). Vsak semester sta na voljo vsaj dva potrjena izbirna modula, študent izbira katerega koli med njimi in kadarkoli v toku študija. Izbirne modele potrjuje strokovni svet Inštituta za logoterapijo. 

Študentje, ki niso vpisani v določen letnik študija logoterapije in se izobražujejo iz logoterapije na Inštitutu za logoterapijo za svojo poklicno in osebnostno izpolnjevanje, lahko vpisujejo vsakega od osnovnih in razvojnih modulov (in prav tako izbirnih pri matičnih Inštitutih), kolikor ostaja na voljo študijskih mest po vpisu rednih študentov logoterapije. Njihove študijske obveznosti so pri vsakem modulu enake študentom logoterapije, za vsak posamezni modul prejmejo certifikat s specificiranimi podatki o študijskem trajanju, vsebini, opravljenih obveznostih in nosilcu izobraževanja. Cena posameznega modula za te študente je za osnovne in razvojne module sorazmerni delež cene celotnega letnika logoterapije.

V 3. in 4. letniku študija logoterapija pomeni (ob večinskem opravljanju supervizije, oziroma osebne izkušnje) študij po enega razvojnega in enega izbirnega modula veliko izobraževalno naložbo: s temi moduli se razvojno-izobraževalni proces v zadnjih dveh letnih nadaljuje (enako, kakor se v prvih dveh letnikih že začenja supervizirana praksa in osebna izkušnja). Razvojni in izbirni moduli so zato velika dodana vrednost za strokovni razvoj Inštituta za logoterapijo in obeh njegovih matičnih inštitutov, izvajalcev izobraževanja in študentov, katerim omogočajo, da tudi v 3. in 4. letniku ohranijo kontinuiteto logoterapevtskega razvoja, ki so ga šolsko osvojili v prvih dveh letnikih.

bottom of page