top of page

MODULARNI ŠTUDIJ

Modularni študij predstavlja optimalno možnost za skupno izobraževanje vseh treh zainteresiranih skupin za študij logoterapije in za razvojno usmerjenost študija na Inštitutu za logoterapijo (pa tudi na obeh matičnih Inštitutih, Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje). Modularni študij je po bolonjski reformi dobro sprejeta in uveljavljena praksa, ki omogoča kakovost, razvoj in sodelovanje več izobraževalnih ustanov pri istem študiju.

Štiriletni študij za poklic logoterapevta sestavljajo tri vrste modulov.

 

1.     Temeljni moduli obsegajo temeljna in klasična znanja iz logoterapije. Gre za štiri osnovne module, ki se razpisujejo po vrstnem redu drug za drugim (1. antropološki, 2. preventivno-vzgojni, 3. terapevtski, 4. kljubovalna moč duha). Opravljene obveznosti iz prejšnjega modula so pogoj za vpis v naslednjega. Vsak modul traja pet vikendov po 15 kontaktnih andragoških ur (skupaj 75 andragoških ur), kar predstavlja 70 % študija v vsakem od prvih štirih semestrov.

2.    Razvojni moduli so za študente specialističnega študija logoterapije obvezni, ker obravnavajo kakšno od bistvenih (ne pa klasičnih) in razvojno naravnanih logoterapevtskih učnih vsebin. Modul traja dva dni, to je 10 kontaktnih andragoških ur ali 15 % študija v vsakem semestru. Skupaj je osem razvojnih modulov za štiri leta študija, V vsakem semestru je razpisan najmanj eden razvojni modul, študentje logoterapije morajo v 4 letih študija opraviti 8 razvojnih modulov. Študent logoterapije lahko opravi posamezni razvojni modul kadarkoli med študijem, ko je le-ta na voljo, za prehod v naslednji semester ali letnik je obvezno, da ima opravljen v vsakem semestru en razvojni in en izbirni modul (to je 100 % semestrskih obveznosti). Na izbirne module se lahko poleg študentov logoterapije vpišejo tudi drugi zainteresirani udeleženci.

3.    Izbirni moduli tvorijo skozi vse letnike 15 % študija. Sestavljeni so iz logoterapevtskih in sorodnih učnih vsebin. Vsak izbirni modul traja praviloma dva dni, to je 10 kontaktnih andragoških ur (kar pomeni 15 % študijskih obveznosti v vsakem od osmih semestrov). Vsak semester sta na voljo vsaj dva izbirna modula, študent izbira katerega koli med njimi in kadarkoli v toku študija. Na izbirne module se lahko poleg študentov logoterapije vpišejo tudi drugi zainteresirani udeleženci.

V 3. in 4. letniku študija logoterapije, ki sta namenjena opravljanju supervizije oziroma osebne izkušnje, pomeni študij po enega razvojnega in enega izbirnega modula pomembno izobraževalno naložbo: s temi moduli se razvojno-izobraževalni proces v zadnjih dveh letnih nadaljuje (enako, kakor se v prvih dveh letnikih že začenjata supervizirana praksa in osebna izkušnja). Razvojni in izbirni moduli predstavljajo veliko dodano vrednost za strokovni razvoj Inštituta za logoterapijo in obeh njegovih matičnih inštitutov, izvajalcev izobraževanja in študentov, katerim omogočajo, da tudi v 3. in 4. letniku ohranijo kontinuiteto logoterapevtskega razvoja, ki so ga šolsko osvojili v prvih dveh letnikih študija.

bottom of page