top of page

INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Študij logoterapije je namenjen kandidatom, ki želijo:

  • pridobiti kakovostno strokovno izobrazbo za izvajanje psihoterapevtske dejavnosti in svetovanja po standardih Evropske zveze za psihoterapijo,

  • z znanjem in izkušnjo logoterapije nadgraditi kakovost svojega dela na primarnih področjih svojega delovanja,

  • z znanjem in izkušnjo logoterapije nadgraditi celosten osebni razvoj.

 

Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje za vpis v študij logoterapije.

Študij temeljnih logoterapevtskih modulov poteka v pol-odprti skupini enkrat mesečno od oktobra do junija ob koncu tedna (petek popoldan, sobota, vsak modul obsega 15 kontaktnih andragoških ur). Študentje so dolžni zagotoviti 80 % navzočnosti na temeljnih in obveznih logoterapevtskih seminarjih, prebrati in preštudirati predpisano strokovno literaturo, v vsakem semestru napisati seminarsko nalogo ter narediti izpite.

Razvojni in izbirni logoterapevtski moduli potekajo v pol-odprti skupini med tednom (dva popoldneva, vsak modul obsega 10 kontaktnih andragoških ur), v module se lahko poleg študentov vpišejo tudi drugi kandidati, ki jih zanima vsebina modula.

 

Termini izobraževanja za tekoče akademsko leto so objavljeni na spletni strani Inštituta za logoterapijo v zavihku Koledar izobraževanj.

bottom of page