top of page

O NAS

,,Vse, kar se uresniči, se ovekoveči.''

– Viktor Frankl –

Inštitut za logoterapijo sta dne 26. marca 2023, na 118. obletnico rojstva Viktorja Frankla, ustanovila Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje za logoterapijo, mediacijo, izobraževanje in raziskovanje. V imenu prvega ustanovitelja sta Akt o ustanovitvi Inštituta za logoterapijo podpisala njegova ustanovitelja, mag. Ksenija Ramovš in dr. Jože Ramovš, v imenu drugega ustanovitelja pa njegov ustanovitelj, mag. Martin Lisec.

Inštitut za logoterapijo je ustanovljen z namenom:

 

  1. izvajanja kakovostnega programa izobraževanja in usposabljanja logoterapevtov v razvojnem sodelovanju z obema ustanoviteljema,

  2. razvoja in promocije logoterapije in psihoterapije v slovenskem in mednarodnem prostoru,

  3. spodbujanja uporabe logoterapije na različnih področjih,

  4. zagotavljanja kakovostnih programov formalnega in neformalnega izobraževanja s področja logoterapije,

  5. razvoja preventive na področju osebne rasti in sožitja,

  6. zagotavljanja kakovostnega psihoterapevtskega supervizijskega in drugega svetovanja posameznikom in različnim ciljnim skupinam,

  7. pospeševanja raziskovalne dejavnosti, razvoja in ustvarjalnosti, zlasti na področju človekove volje do smisla,

  8. sodelovanja z domačimi in mednarodnimi strokovnimi, znanstvenimi in drugimi ustanovami pri razvoju in izvajanju različnih projektov,

  9. publiciranja s področja logoterapije,

  10. sodelovanja v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov s področja delovanja Inštituta na različnih ravneh odločanja.

trinity.png
bottom of page