top of page

ANTROPOLOŠKO DELO ANTONA TRSTENJAKA

Antropološko delo Antona Trstenjaka za psihoterapijo in razvijanje lastne osebnosti (razvojni B modul)

Namen in cilji: Antona Trstenjak (1906-1996), Franklov sodobnik, je bil največji slovenski antropolog – znanstvenik o človeku; svetovna znanja o človeku je vse življenje zbiral in to področje raziskoval. Ker so znanja o človeku osnova za poklicno in civilno delo z ljudmi ter prav tako za smiselno usmerjanje svojega osebnega razvoja, lahko Trstenjakova spoznanja in njihovo osebno uresničevanje v njegovem življenju zelo koristijo. V logoterapiji je nenehno dopolnjevanje celostnega gledanja na človeka jedro logoteorije. Ker imamo Slovenci srečo, da Trstenjakova antropologija sinergično dopolnjuje Franklova znanja na tem področju, je ta model pri logoterapevtski specializaciji obvezni razvojni modul v 1. semestru.

Datum: petek, 20. oktobra 2023 popoldne, in sobota, 21. oktobra 2023 dopoldne.

Kraj: Ljubljana, Resljeva 11 (na Inštitutu za logoterapijo).

Nosilec: prof. dr. Jože Ramovš, ki je pri Trstenjaku doktoriral in četrt stoletja z njim delal.

Gradivo: prijavljeni prejme tri tedne pred seminarjem učno gradivo in navodila za kratko seminarsko nalogo ob študiju in lastnem zanimanju za Trstenjakovo antropološko znanje. Naloga je osnova za učinkovito sodelovanje na seminarju, ki poteka po inovativni metodi skupinskega socialnega učenja z vnaprej pripravljenimi udeleženci. Na 1. seminarskem dnevu lahko udeleženec dobi gratis 5 knjig Trstenjakovih Izbranih del in njegovo knjižico Dobro je biti človek (te niso študijsko gradivo).

Vrednotenje: seminar obsega 48 študijskih ur: 12 ur predavanj, vaj in osebnih konzultacij ob seminarski nalogi ter osebnih vprašanjih ob učni snovi ter 36 ur osebnega dela z branjem učnega gradiva ter z izdelavo seminarske naloge (1,5 ETSC).

Cena: cena 280 EUR + DDV na račun: Inštitut Antona Trstenjaka, Resljeva ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0203 1001 1056 549; plača se po potrjeni prijavi.

Prijava in informacije: do 25.9.2023 na joze@iat.si; tel. 031/326-290.

Okvirni program

 

Petek, 20. oktobra 2023

● 16.00 do 21.00 – 1. učna enota: Anton Trstenjak in pomen njegove celostne antropologije z vidika psihoterapije, drugega dela z ljudmi in za ljudi ter vseživljenjskega razvoja lastne osebnosti.

Sobota, 21. oktobra 2023

● 9.00 do 13.00 – 2. učna enota: Uporaba Trstenjakovih spoznanj v logoteoriji, logoterapiji in antropohigieni.

Voditeljev pisni odziv na seminarsko nalogo in možnost osebne konzultacije (osebno ali na daljavo) bo v tednu po seminarju.

 

V imenu novega Inštituta za logoterapijo

dr. Jože Ramovš in mag. Martin Lisec

bottom of page