top of page

ŠTUDIJ LOGOTERAPIJE

,,Bistvo človekovega bivanja je v njegovi samopresežnosti.'' 

– Viktor Frankl –

Študij logoterapije poteka v Ljubljani na Inštitutu za logoterapijo, Resljeva cesta 11, in traja štiri leta (osem semestrov). Obsega tri področja izobraževanja in usposabljanja:

  1. logoteorija,

  2. logoterapevtska klinična in preventivna praksa ter

  3. osebna izkušnja.

 

Usposabljanje iz logoterapije je po dosedanji tradiciji in z vidika današnjih potreb smiselno za tiste, ki hočejo njena spoznanja in metode uporabljati za enega od naslednjih treh namenov:

  1. za samostojno poklicno delo logoterapevta na področju psihoterapije  in delo na področju oblikovanja ter vodenja preventivnih projektov in programov;

  2. za boljše opravljanje katerega koli poklicnega dela z ljudmi in za ljudi ali za prostovoljsko (humanitarno, civilno) delo z ljudmi in za ljudi;

  3. za bolj celostni razvoj svoje osebnosti, zlasti za krepitev svoje notranje svobode za smiselno delovanje, za smiselno doživljanje sebe, drugih, narave in življenjskih razmer ter za zavestno zavzemanje smiselnega stališča ob vsakdanjih možnostih, še posebej pa v trpljenju in v udobju.

Po zaključenem študiju pridobi kandidat naziv logoterapevt.

bottom of page